Giải bài tập Hóa Học 12: Dạng bài tập về phản ứng nhiệt nhôm

Trong phần giải bài tập Hóa Học 12 đối với các dạng bài tập về phản ứng nhiệt nhôm, bạn cần nắm bắt được những phương pháp giải cơ bản nào? Với bài viết này, hocbai.edu.vn sẽ thông tin thêm chi tiết để bạn củng cố lại kiến thức và vận dụng tốt cho mục tiêu học tốt môn Hóa Học lớp 12 của mình nhé!

I-VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Đối với dạng bài tập về phản ứng nhiệt nhôm thuộc chương trình Hóa Học lớp 12, bạn cần nắm chắc phương pháp giải toán cụ thể sau:

Phương pháp: Al khử được oxit của nhiều kim loại thành kim loại và bản chất của phản ứng là oxi hoá – khử nên khi giải có thể vận dụng phương pháp bảo toàn electron nếu cần.

Lưu ý: Nếu phần rắn sau phản ứng nhiệt nhôm khi tác dụng với dung dịch kiềm có giải phóng khí chứng tỏ Al còn dư.

II-MỘT SỐ DẠNG ĐỀ BÀI VÀ CÁCH GIẢI

Mời bạn xem thêm ví dụ kèm theo bài giải chi tiết cho dạng bài về phản ứng nhiệt nhôm dưới đây.

Ví dụ 1:

Khử 16g bột Fe2O3 bằng bột nhôm. Hãy cho biết:

a). Khối lượng bột Al cần dùng.

b). Khối lượng của những chất sau phản ứng.

Bài giải:

1

a). Khối lượng bột nhôm đã dùng: 0,2. 27 = 5,4 (g)

b). Khối lượng kim loại sắt: 0,2. 56 = 11,2 (g)

Khối lượng nhôm oxit: 0,1. 102 = 10,2 (g)

Ví dụ 2:

Sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân oxit nhôm nóng chảy. Hãy tính khối lượng Al2O3 và than chì (C) cần dùng để sản xuất được 5,4 tấn nhôm. Cho rằng toàn lượng khí oxi sinh ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành cacbon đioxit.

Bài giải:

2

Khối lượng Al2O3 là 10,2 tấn

3

Khối lượng C bị tiêu hao là: 18 tấn

Ví dụ 3:

Trộn 0,54g bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn họp X. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 được hồn họp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 3. Thể tích (đktc) khí NO và NO2 lần lượt là:

A.. 0,224 lít và 0,672 lít                      B.. 0,672 lít và 0,224 lít

C.. 2,24 lít và 6,72 lít                          D.. 6,72 lít và 2,24 lít

Bài giải:

Áp dụng phương pháp báo toàn electron ta có:

Quá trình oxy hoá: Quá trình khử:

4

Áp dụng bảo toàn electron ta có: 6X = 0,06  → X = 0,01 mol

Vậy: VNO: 0,01 x 22,4 = 0,224 lít và VNo2 = 0,03 x 22,4 = 0,672 lít

 Chọn câu A.

Ví dụ 4:

Dùng m gam Al để khử hết l,6g Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Các chất sau phản ứng nhiệt nhôm tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Khối lượng m bằng:

A.. 0.540g             B. 0,810g              C.. l,080g              D.. 1,755g

Bài giải:

5

Ví dụ 5:

Khối lượng bột nhôm cần dùng để có thể điều chế được 78g crom bằng phương pháp nhiệt nhôm là:

A.. 20,250g           B.. 35,695g            C.. 40,500g           D. 81,000g

Bài giải:

6

Hocbai.edu.vn tin rằng với những nội dung được chúng tôi chia sẽ, bạn có thể củng cố thêm phần kiến thức và phương pháp giải bài tập hóa học 12 đối với dạng bài tập về phản ứng nhiệt nhôm. Chúc bạn thành công với mục tiêu của mình nhé!

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận