Nghị luận xã hội về thói ích kỷ trong lối sống của con người

Nêu suy nghĩ về ý kiến: Khi thói ích kỉ trở thành lối sông của con người thì tinh thần hi sinh vì cộng đồng, tình thương yêu đồng loại, sự sẻ chia vói mọi người chỉ còn là những giá trị lạc lõng.

Trong xã hội có hai loại người: người tốt và người xấu. Người tốt thì có bao tính tốt, bao phẩm chất tốt đẹp. Trái lại, người xấu thì tâm hồn đen tối, có đủ tính xấu, rất đáng sợ. Một trong tính xấu của kẻ xấu là tính ích kỉ, thói ích kỉ.

Nhận xét về thói ích kỉ, có ý kiến cho rằng: “Khi thói ích kĩ trở thành lối sống của con người thì tinh thần hi sinh vì cộng đồng, tình thương yêu đồng loại, sự sẻ chia với mọi người chỉ còn lù những giá trị lạc long”.

Câu nói trên đây chỉ rõ tác hại ghê gớm của thói ích kỉ. Thói ích kỉ làm tha hóa đạo đức, làm khô héo tàm hồn con người; nó đã hủy hoại, làm triệt tiêu tình nhân ái, đức hi sinh, sự san sẻ tình thương,… của cộng đồng; làm cho mối quan hệ gắn bó, tốt đẹp giữa con người với con người bị khô héo thảm hại. Vì khi thói ích kỉ đã và đang trở thành lối sống của “một hộ phận không nhỏ” trong cộng đồng, trong xã hội thì tác hại do nó gây ra thật vô cùng đáng sợ: nền đạo đức của dân tộc bị tha hóa, bị nhuốm màu đen!

ích kỉ là một thói xấu, cực kì xấu. Kẻ ích kỉ chỉ nghĩ đến, chỉ vì lợi cho riêng mình mà không biết đến người khác, không hề nghĩ đến bất kì ai. Khi tính ích kỉ đã nhiễm thành “thói ích kr thì con người, từ ý nghĩ đến hành động đều lấy lợi ích cá nhân đặt lên trên hết, trước hết.

Các câu như: “ích kỉ hại nhân”, “Sống chết mặc hay, tiền thầy, thầy hỏ túi!” đã chỉ rõ, đã mỉa mai lên án thói ích kỉ.

Nhân ái là truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc. Thời loạn lạc, lúc đói kém, nhân dân ta đã đùm bọc, san sẻ, yêu thương, biết “Thương người như thể thương thân”, nhờ thế mà đã chiến thắng thiên tai, địch họa. Nhưng khi thói ích kỉ đã trở thành lối sống của con người, của một bộ phận xã hội thì gây ra biết bao tệ hại đau đớn. “Cháy nhà hàng xóm hình chân như vại”’, “Trời lụt thì lút cả làng/ Đâu lút nhà chàng mà thiếp phải lo!” (Ca dao). Con người trở nên vô cảm, vố tình trước đồng loại. Tinh thần hi sinh vì cộng đồng, tình thương yêu đồng loại, sự sẻ chia với mọi người chỉ còn là những giá trị lạc lõng, khi thói ích kỉ đã tàn phá nặng nề nền đạo đức của dân tộc!

Các dự án và sự cô’ về thủy điện như Thủy điện Sông Tranh (Quảng Nam), Thủy điện 6, 6A ở Đồng Nai, vỡ đập thủy điện ở Quảng Trị, Tây Nguyên, … gần đây cho thấy rõ về tác hại ghê gớm của thói ích kỉ! Một số “nhóm lợi ích” đã coi thường tính mạng hàng triệu người dàn!

Thói ích kỉ là nguyên nhân trực tiếp và sâu xa mọi tệ nạn, tội ác như tham lam vô độ về tiền bạc, nạn tham nhũng, đục khoét, đạo đức giả, vô luân, bất nhân bất nghĩa, v.v… Niềm tin giữa con người với con người, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước bị giáng một đòn trí mạng.

“Người với người là hạn”, “Mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người” sẽ bị tàn phá nặng nề khi thói ích kỉ đã trở thành lối sống của con người.

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là để đẩy lùi thói ích kỉ. Gột sạch, quét sạch thói ích kỉ là để xây dựng nển văn hóa mới, đạo đức mới, con người mới tốt đẹp. Thế hệ thanh niên phải sống đẹp, cùng toàn dân xóa bỏ và quét sạch thói ích kỉ để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, văn minh hơn.

Bài viết liên quan

Thông tin tác giả

Thêm bình luận